UDSTILLINGER: SE 1996

SNEDKERNES EFTERÃ¥RSUDSTILLING 96


MATERIALEMINIMERET LANGBORD

DESIGN: TROELS GRUM-SCHWENSEN  /  PRODUCERET AF JöNSSON INVENT A/S
Eksperiment, hvor trækkræfterne i den traditionelle bordplades underside flyttes til en spændt stålwire. Hensigten er at opnå et usædvanligt langt frit spænd med en usædvanlig tynd bordplade.

Analogt til en flitsbue - eller visse brokonstruktioner - spændes en aksetræ-centersarg - og dermed bordpladen - op midtpå i en svagt opadgående bue. Ved belastning - midt på bordet - vil plade og centersarg principielt kun skulle optage trykkræfter, mens trækket vil forløbe i den strammede wire. Wiren er i enderne fastgjort til de tværgående benbukke og vil herved hindre de skråtstillede ben i at skride udad. Således vil en belastning, i samspil med gulvet, virke som en positivt stabiliserende faktor. Populært sagt: jo større belastning desto stærkere bord!

Bordets konstruktive idé er bevidst "overeksponeret" for at skabe et klart aflæseligt og elegant udtryk.