UDSTILLINGER:SE 2002

TINGSTED 2002

KUNSTINDUSTRIMUSEET, KøBENHAVN 11. - 27. OKTOBER 2002

FORM/DESIGN CENTER, MALMø, SVERIGE 24. JANUAR - 23. FEBRUAR 2003

KUNSTMUSEET TRAPHOLT, KOLDING 27. MARTS - 31. AUGUST 2003

Udstillingsarkitekter:
Pelikan COpenhagen, v/Niels Gammelgaard

Fotograf:
Peter Krasilnikoff

Grafik katalog: Jan Bilgrav


Vi kender alle sten-cirklen i de gamle landsbysamfund. Faktisk havde stenene mange funktioner. Når der blev holdt møde på tingstedet, kom alle med hver sin tingstok, som blev lagt ud imellem stenene. Her kunne man sidde med så mange mennesker fra sit sogn eller sin gård, der nu var plads til.
Stenene blev også brugt som en slags disk, når tingstedet fungerede som markedsplads. Man kom med sine varer, sit kød eksempelvis, lagde det på stenene, som var nemme at gøre rene, og markedet var nu det man mødtes om på tingstedet.

Vigtigt for tingstedet er det tydeligt definerede areal. Cirklen lukker sig med sin form omkring de tilstedeværende, alle stilles ligeværdige, udgangspunktet er fælles for alle.

Således er det også med SE som udstillende sammenslutning, og derfor er temaet så passende for gruppen på et år, hvor vi har valgt at lave en lille, personlig udstilling, der fokuserer direkte på kernen i vores fælles arbejde. Nemlig at der altid er noget konstruktivt at lære ved at samle sig i flok med fælles udgangspunkt.

Hver udstiller kommer med sit bud på en stol til tingstedet. En stol til det kommunikerende menneske. Der vil ikke være to ens. Møblerne er nu, som altid i SE, et bud på hvorledes både danske producenter og designere af møbler ser på verden her og nu.

SE


Tak til følgende fonde som har ydet støtte til genneførelsen af SE 2002:
Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968
Grosserer L.F. Foghts Fond
Ellen og Paul Petersens Fond
Statens Kunstfond


SE er under protektion af Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik