UDSTILLINGER:SE 1997

SNEDKERNES EFTERÃ¥RSUDSTILLING 97

KUNSTINDUSTRIMUSEET, KøBENHAVN 16. MAJ - 29. JUNI 1997

DET ER SE EN STOR GLæDE MEN KUNSTINDUSTRIMUSEETS LOKALER SOM DEN PERFEKTE RAMME AT KUNNE BYDE PRESSE OG PUBLIKUM VELKOMMEN TIL åRETS HELT NYE MøBELPROJEKTER.

UDSTILLINGEN OMFATTER DET STøRSTE ANTAL MøBELEKSPERIMENTER SET NOGENSINDE På EN SE UDSTILLING. I ALT 40 PROJEKTER VISES I PERIODEN 16. MAJ TIL 29. JUNI. SE HAR I åR INVITERET 13 GæSTER TIL AT DELTAGE På UDSTILLINGEN, BL.A. MøBELSNEDKERFORENINGEN (DANNET 1992 AF EN GRUPPE YNGRE MøBELSNEDKERE). ÆRESGæST ER ARKITEKT JENS RISDOM, HVIS FøRSTE MøBELKOLLEKTION FRA 1941 NETOP NU GENLANCERES AF FIRMAET KNOLL I NEW YORK.

VELKOMMEN TIL SE 1997 !

Udstillings design:
Kasper Salto

Fotograf:
Schnakenburg & Brahl m.fl.Tak til følgende fonde som har ydet støtte til gennemførelsen af
SE 1997:
Grosserer L.F. Foghts Fond
Augustinus Fonden
Den Danske Banks Fond
Københavns Snedkerlaug
Skandinavisk Tobakskompagnis Gavefond


SE er under protektion af Hendes Majestæt Dronning Ingrid