UDSTILLINGER:SE 1994

SNEDKERNES EFTERÃ¥RSUDSTILLING 94

HELLIGåNDSHUSET, KøBENHAVN 31. AUGUST - 18. SEPTEMBER 1994

Udstillings design:
Ole Schjøll

Fotograf:
Schnakenburg & BrahlTak til følgende fonde som har ydet støtte til gennemførelsen af
SE 1994:
Augustinus Fonden
Laurits Andersens Fond
Den Danske Banks Fond
Grosserer L.F. Foghts Fond
Nykredits Fond
Københavns Snedkerlaug
Skandinavisk Tobakskompagnis Gavefond
Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond til Humanitære og Kulturelle FormålSE er under protektion af Hendes Majestæt Dronning Ingrid