UDSTILLINGER:SE 1993

SNEDKERNES EFTERÃ¥RSUDSTILLING 93

HELLIGåNDSHUSET, KøBENHAVN 27. AUGUST - 12. SEPTEMBER 1993

Udstillingsarkitekt:
Design 134,
Bjørli Lundin, Erling Christoffersen, Flemming Steen Jensen
Fotograf:
Schnackenburg & Brahl Fotografi


Tak til følgende fonde som har ydet støtte til gennemførelsen af
SE 1993:
Augustinus Fonden
Laurits Andersens Fond
Den Danske Banks Fond
Grosserer L.F. Foghts Fond
Nykredits Fond
Københavns Snedkerlaug
Skandinavisk Tobakskompagnis Gavefond
Centralforeningen af Snedkermestre og Møbelproducenter i Danmark