UDSTILLINGER:SE 1991

SNEDKERNES EFTERÃ¥RSUDSTILLING 91

HELLIGåNDSHUSET, KøBENHAVN 8. - 27. OKTOBER 1991

Udstillingsarkitekt:
Design 134,
Bjørli Lundin, Erling Christoffersen, Flemming Steen Jensen
Fotograf:
Schnackenburg & Brahl Fotografi


Tak til følgende fonde som har ydet støtte til gennemførelsen af
SE 1991:
Den Danske Banks Fond
Grosserer L.F. Foghts Fond
Nykredits Fond
Københavns Snedkerlaug
Skandinavisk Tobakskompagnis Gavefond