UDSTILLINGER:SE 1990

SNEDKERNES EFTERÃ¥RSUDSTILLING 90

HELLIGåNDSHUSET, KøBENHAVN 11. - 28- OKTOBER 1990

Udstillingsarkitekt:
Erik Krogh og Thomas Harrit
Fotograf:
Schnackenburg & Brahl Fotografi


Tak til følgende fonde som har ydet støtte til gennemførelsen af
Snedkernes Efterårsudstilling 1990:
Augustinus Fonden
Den Danske Banks Fond
Bikubens Håndværks og Industrifond
Grosserer L.F. Foghts Fond
Margot og Thorvald Dreyers Fond
Skandinavisk Tobakskompagnis Gavefond