UDSTILLINGER:SE 1989

SNEDKERNES EFTERÃ¥RSUDSTILLING 89

HELLIGåNDSHUSET, KøBENHAVN 6. OKTOBER - 22. OKTOBER 1989

Udstillingsarkitekt:
Erik Krogh og Thomas Harrit
Fotograf:
Schnackenburg & Brahl Fotografi


Tak til følgende fonde som har ydet støtte til gennemførelsen af
Snedkernes Efterårsudstilling 1989:
Augustinus Fonden
Bikubens Fonden
Nykredits Fond
Thomas B. Thriges Fond
Kjøbenhavns Handelsbank
Grosserer L.F. Foghts Fond
Skandinavisk Tobakskompagnis Gavefond
Møbelfabrikantforeningen
Ellen Paul Pedersens Mindelegat/Københavns Snedkerlaug