UDSTILLINGER:SE 1987

SNEDKERNES EFTERÃ¥RSUDSTILLING 87

HELLIGåNDSHUSET, KøBENHAVN 9. OKTOBER - 25. OKTOBER 1987

Udstillingsarkitekt:
Søren Holst
Fotograf:
Schnackenburg & Brahl Fotografi


Tak til følgende fonde som har ydet støtte til gennemførelsen af
Snedkernes Efterårsudstilling 1987:
Augustinus Fonden
Højesteretssagfører C.L. Davids Legat for slægt og venner
Den Danske Bank
Grosserer L.F. Foghts Fond
Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968
Kjøbenhavns Handelsbank
Møbelfabrikantforeningen
Skandinavisk Tobakskompagnis Gavefond
Thomas B. Thriges Fond
Ikea Prisen