UDSTILLINGER:SE 1986

SNEDKERNES EFTERÃ¥RSUDSTILLING 86

HELLIGåNDSHUSET, KøBENHAVN 9. OKTOBER - 26. OKTOBER 1986

Udstillingsarkitekt:
Søren Holst
Fotograf:
Schnackenburg & Brahl Fotografi


Tak til følgende fonde som har ydet støtte til gennemførelsen af
Snedkernes Efterårsudstilling 1986:
Augustinus Fonden
Bikubenfonden
Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. Jacobsen
Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968
Den Danske Bank
Grosserer L.F. Foghts Fond
Handelsbanken
Industrirådet
Knud Højgårds Fond
Møbelfabrikantforeningen
Skandinavisk Tobakskompagnis Gavefond