UDSTILLINGER:SE 1984

SNEDKERNES EFTERÃ¥RSUDSTILLING 84

HELLIGåNDSHUSET, KøBENHAVN 5. OKTOBER - 21. OKTOBER 1984

Udstillingsarkitekt:
Ole Schjøll
Fotograf:
Schnackenburg & Brahl Fotografi


Tak til følgende fonde som har ydet støtte til gennemførelsen af
Snedkernes Efterårsudstilling 1984:
Aktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank
Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. Jacobsen
Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968
Den Danske Bank
Højesteretssagfører C.L. Davids Legat for Slægt og Venner
Kreditforeningen Danmarks Fond for Særlige Formål
Københavns Snedkerlaug
Grosserer L.F. Foghts Fond
Statens Kunstfond
Møbelfabrikantforeningen