SNEDKERNES EFTERÃ¥RSUDSTILLING 2013 OPBEVARING 13 / STORAGE 13

Designmuseum Danmark, Bredgade 68, 1260 København K
Torsdag den 31. oktober 2013 - Søndag den 30. marts 2014

Ansøgningsfrist tirsdag den 7. maj 2013 kl. 15.00

Ansøgninger sendes til:
Snedkernes Efterårsudstilling
Solbakken 27
2830 Virum


TEMA

Årets udstillingstema er opbevaringsmøbler.
Inspirationen kan være et opbevaringsmøbel fra Designmuseum Danmarks store samling. Måske er det slet ikke et møbel, der er jeres inspirationskilde men en detalje, et princip, en konstruktion, et ornament, eller ganske enkelt det I ønsker at opbevare. Nutidens opbevaringsbehov er måske et helt andet, end museets samling afspejler. Kom med et bud på Opbevaring i 2013.

Eneste krav er, at møblet ikke må hænge eller være afhængig af at skulle skrues fast i væg, loft eller gulv.

Designmuseum Danmark viser samtidig med Opbevaring 13 en udstilling, der fortæller historien om opbevaringsmøblets udvikling. Udstillingen er baseret på museets righoldige samling af opbevaringsmøbler.Hvordan ansøger jeg? Hvad skal ansøgningen indeholde?
Læs her

Fra foreningens vedtægter § 3 stk. 1:

Gæsteudstillere deltager efter at have indsendt ansøgning til og modtaget godkendelse fra sammenslutningens bestyrelse.

Ansøgningen skal indeholde:

1:
Materiale der klart visualiserer det planlagte møbel. F.eks. skitser, renderinger, skalamodeller, materialer etc.

2:
Begrundelse for projektet i forhold til udstillingstemaet.

3:
Ansøgers CV og tydelig angivelse af ansøgers mail adresse.

4:
Man kan kun indsende 1 projekt per ansøger.


Betingelser for at gæsteudstille:

1:
For at gæsteudstille skal ens værk forholde sig til årets udstillingstema.

2:
De indsendte værker må ikke have været udstillet eller på anden måde offentligt vist før.

3:
Der vises ikke afgangsarbejder eller værker af studerende på foreningens udstillinger.

4:
Har man fået antaget et projekt til gæsteudstilling, kan dette ikke senere i forløbet forandres grundlæggende, inden det vises på udstillingen.

5:
Der afholdes et midtvejsmøde i juni måned, hvor udstillerne viser skitser af deres påtænkte projekter. Udstillingsarkitekt og grafiker er tilstede til dette møde, så de får et indtryk af den udstilling, de skal formidle. Det forventes, at man deltager på dette møde. Er man forhindret i at deltage, skal man indsende skitser til brug til ophængning.

6:
Der laves katalog og presse CD til foreningens udstillinger. I katalog og på presse CD er alle udstillingsdeltagere ligeligt repræsenteret.

7:
Alt pressearbejde varetages af foreningens sekretariat. Man må derfor ikke lave selvstændigt pressearbejde om sit eget bidrag til den fælles udstilling.

8:
De udstillede møbler må ikke fjernes fra udstillingen i udstillingsperioden.


Snedkernes EfterÃ¥rsudstilling glæder os til at modtage dit/jeres forslag☺