Box 605
331 26 Värnamo
Sverige

Tel.: +46 3701 5000
Fax: +46 3701 5060

www.kallemo.seUDSTILLINGER MED DELTAGELSE AF
COLLECTION KäLLEMO AB