UDSTILLINGER MED DELTAGELSE AF
TEKNOLOGISK INSTITUT, TRæ, MøBELLABORATORIET