Snedkernes Efterårsudstillings bestyrelse foreslår, at følgende punkter diskuteres forud for samarbejdet for den årlige udstilling:


1:
Skalamodeller, skitser og 1:1 tegninger for fremstilling udføres af designeren.

2:
Producenten afholder udgifter til fremstilling af udstillingsmøbel 1:1 både hvad angår egenproduktion og underleverandørarbejde.

3:
Designer og producent bistår hinanden i udviklingsforløbet for at tilstræbe en ligeværdig og givtig proces, således at foreningens formål understøttes.

4:
Designeren opretholder den kunstneriske ophavsret til designet og producenten har førsteprioritet til produktionsretten.


5:
Senest _____ måneder efter udstillingens afslutning aftales det, om projektet skal videreføres i kommercielt øjemed og vilkårene herfor fastlægges.

6:
Såfremt producenten ikke ønsker at udnytte sin førsteprioritet til produktionsretten, kan designeren tilbyde produktionsretten til andre.

7:
Udstillingsmøblet henstår efter udstillingen i designerens/producentens varetægt.


Foto:
Jeppe Gudmundsen-Holmgreen