Tak til følgende fonde som har ydet støtte til oprettelsen af SE´s netarkiv:

Grosserer L.F. Foghts Fond

Nationalbankens Jubilæumsfond af 1968

Dansk Møbelindustris Fond

Oticon Fonden, William Demants og Hustru Ida Emilies Fond

Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond

Design af website:
Spild af Tid v/ Jakob Thorbek

Programmering:
Animonk v/ Troels Nielsen