FRA FORENINGENS VEDTæGTER:

Som medlem kan optages gæsteudstillere fra sammenslutningens udstilling, hvor de har deltaget efter forudgående godkendelse fra SE´s bestyrelse.

Optagelse som permanent medlem sker ikke automatisk, men alene efter opfordring fra SE´s bestyrelse.
Foto: Robin Skjoldborg/Morten Holtum